Dva muži:
Co myslíte, že značí pokud na obrázku vidíte dva muže? Značí to, že se snažíte starat více o druhých lidí více než sami o sebe. Vždy dáváte své potřeby do pozadí a kladete větší důraz na potřeby jiných. Což značí, že nejste sobecký člověk. No může to mít i následky zanedbávání vlastního života.

Šplouchající voda:
Pokud vidíte právě toto, znamená to, že Vždy vyhledáváte bezpečná místa. Tak zvané útočiště. Vaším cílem je být opatrný za každou cenu právě, proto vždy máte stanoveny vlastní pravidla, kterých se držíte.

Lebka:
Tak, jak váš pohled na život i vy jste pozitivní člověk. Většinou vidíte věci jinak než ostatní lidé. Téměř vždy chcete přijít věci na kořen, a tedy odhalit věci, které jsou pro ostatní neviditelné. Značí to, že jste velmi energická a dobrodružná osobnost.

Pokračování na další straně

1
2
3
4