Podle opodstatněného názoru odborníků a psychologů se stav mysli dětí, s nimiž rodiče pravidelně křičí a hlasitě skandují, může často převrátit. Toto chování mimo jiné poškozuje sebeúctu a sebevědomí dětí.

Podle nedávné studie v americkém časopise je u dětí, které často slyší svárlivé rodiče, které na ně často křičí, větší pravděpodobnost vzniku úzkostného, ​​depresivního a stresujícího stavu a mohou mít také problémy s chováním.

Nyní se podívejme, jaké jsou 4 vývojové poruchy, které postihují děti, když na ně rodiče často křičí!

Pokračování na další straně