11. Harmonie ve vztazích s lidmi i světem. Posílejte světu dobro a vrátí se vám zpět. Získáte vše díky vytrvalosti, pracovitosti, disciplíně a také proto, že osud vám bude přát.

12. Nápady existující zatím pouze ve vaší představivosti získají šanci na realizaci. Získávejte zkušenosti a znalosti k další cestě vpřed. Teď je nejvhodnější čas věnovat se sebezdokonalování.

13. Svěží, optimistický pohled na věc vám pomůže překonat nějaké ty chyby. Přidejte ke svému přání iniciativu, podnikavost a samostatnost a určitě vám to vyjde.

14. K úspěšné akci potřebujete navázat stabilní vztahy s dalšími lidmi. Učte se vytvářet pevné pracovní a přátelské svazky. Taktický přístup k lidem vám zajistí maximum úspěchu. Postačí zajistit, aby byl trvalý.

15. Nastává vhodný čas pro uskutečnění těch nejobtížnějších realizovatelných úkolů. Vaše plány se budou plnit přímo úměrně vynaloženému úsilí a času.

16. V nejbližší budoucnosti nečekejte žádné velké vzruchy. Bude to období radosti. Všechno je jasné, všechny záměry realizovatelné. Svěřte se životu, plujte s proudem a řeka vás sama donese na to správné místo.

17. Co ve vás probudí nejistotu a pocit nebezpečí, se napříště změní v prospěch. Čeká vás období příjemných nečekaných událostí, které budou přicházet jedna po druhé.

18. V životě se vám objeví noví lidé, kteří se stanou buď oddanými přáteli nebo kolegy. Očekávejte shody šťastných okolností a růst materiální hojnosti.

19. Vašim schopnostem a pracovitosti se dostane zaslouženého ocenění. Naskýtá se možnost podpory, kariérního růstu a výhodné spolupráce. Vaše plány se vyplní, pokud nebudete svou zodpovědnost klást na někoho jiného.

20. Mnoho sil a energie vynakládáte zbytečně. Snažte se svou aktivitu rozdělit přiměřeně. Změňte se a změníte svět kolem sebe. Získáte nový pohled na život. Své záležitosti budete řešit rychle a snadno, bez velkého úsilí a ztrát.

Zdroj.pronaladu