Zdá se to nemožné a příliš neuvěřitelné, než aby to byla pravda, ale informace jsou veřejně dostupné a může si je ověřit kdokoli. 
Věděli jste, že OSN vypracovala plán nazvaný „Agenda 21“ a že při uvažování o životním prostředí zahrnuje mimo jiné vylidňování Země? 
Dříve jsme si již připomněli „hrozbu“ přelidnění Země, ale toto téma si prostě nenechá zapomenout.

Zdá se, že žijeme ve světě plném lží nad míru, kde existuje něco jako „Agenda 21: Vylidňování 95% světové populace do roku 2030“. Tento bizarní dokument OSN odhaluje plán vylidnit 95% světa do roku 2030 za účelem vytvoření nového světového řádu.


Pokračování na další straně


1
2