Mezi prosincem 2020 a srpnem 2021 výzkumníci zkoumali údaje zadané do amerického systému hlášení nežádoucích účinků léků, recenze Money Center  .

Analýza odhalila, že myokarditida byla identifikována jako vzácný, ale závažný nežádoucí účinek po podání mRNA vakcín, zejména u mladých mužů.

Pokračování na další straně