Příběh 4letého Saroo z Indie je opravdu dojemný. Jednoho dne, když se ocitl ve zcela mimozemském světě, se jeho život otočil o 180 stupňů.

Chlapec vyrostl v chudé rodině a on a jeho starší bratr každý den chodili na nádraží žádat příchozí o peníze. Jednou mu jeho bratr nařídil, aby na sebe počkal, zatímco bude mít dost jídla. Čekací doba se prodlužovala a čtyřleté dítě bylo čím dál více unavenější. Rozhodl se na chvíli odpočívat ve vlaku. Nečekal, že tento okamžik bude trvat 25 let …

Saroo neuměl psát ani číst. Neznal své příjmení, nevěděl, jak se jmenuje jeho rodná vesnice. V kupé byl bohužel úplně sám. Bylo nešťastné, že vlak vyrazil a malá Saroo brzy skončila v Kalkatě. Na místě potkal mladého muže, který ho doprovodil do sirotčince. Brzy poté se bohatá australská rodina rozhodla adoptovat. Přestože Sarooovi nic chybělo, stále mu chyběla matka a bratr.

Zoufalá matka udělala vše, aby našla své dítě. Bohužel bezvýsledně. Trvalo mnoho let, než Saroo našel způsob, jak se setkat se svou rodinou.

V online aplikaci hledal místo, které si pamatoval z dětství. Při prohlížení fotografií indických měst nakonec našel známý most. Po 25 letech také našel město, kde se narodil – Ganesh Tala.

Pokračování na další straně