Steve Hydes byl nalezen opuštěný na letištní toaletě, když mu bylo pouhých deset dní. Od té doby neúspěšně pátrá po své biologické rodině – až dosud.

Po 33 letech může oznámit, že dlouhé hledání je konečně u konce.

Steve Hydes byl nalezen opuštěný na letištním záchodě v jihovýchodní Anglii, když mu bylo pouhých deset dní, díky čemuž ho okolní svět poznal jako ‚Gatwick Gary‘. Od té doby bez úspěchu hledal své biologické rodiče – až dosud.

Bylo to loni, kdy Steve na Facebooku oznámil , že konečně našel svou rodinu.

Pokračování na další straně