Návrat do časů před antibiotiky, i tak se dá charakterizovat plíživý problém, kterému čelíme. Zápal plic, ale i rutinní operace by mohly mít fatální následky. Léčba potlačující imunitní systém nebo chemoterapie by nemusely být za těchto podmínek ani možné. Navíc by boj proti bakteriím odolným vůči antibiotikům neúměrně zatížil státní rozpočty, protože je nutné počítat se stovkami miliard dolarů. Ale jak najít efektivní řešení tohoto celosvětového problému?

Laura Piddocková, profesorka mikrobiologie na University of Birmingham, vidí východisko ve vývoji nových látek, které by dokázaly vyhledat slabé stránky odolných bakterií a  zlikvidovat je za použití cílených antibiotik. Současně musí dojít k omezení nadužívání antibiotik nejen u lidí, ale také v chovech hospodářských zvířat, kde by se mělo omezit plošné podávání dotyčných léků. Jedná se o změnu celého systému, který umožňuje nadužívání, ale také uvolňování antimikrobiálních látek do přírody. Navíc je nutné získat dostatek investorů ochotných do tohoto vývoje investovat.

Zdroj:prosvet