Správný výsledek se pokouší najít mnoho lidí na Internetu. Rozdělili se na 2 skupiny, kde v jedné tvrdí, že jediný správný výsledek je 16 a v druhé podporují výsledek 1. Po krátkém pozorovaní jsme zjistili, že skupina podporující výsledek 16 je opravdu silná. O správnosti 16 říkají i někteří matematici, kteří mají doktorát.

Proč není výsledek od začátku jasný? Jde o to, že každý matematický příklad můžeme počítat 2 způsoby, jejichž zkratky znějí: PEMDAS a body. Tato slova jsou vytvořeny ze zkratek počátečních písmen operací podle jejich pořadí (PEMDAS – parentheis, exponents, multiplication, division, addition, Subtraction, body – brackets, order, divide, multiply, add, substract).

Rozdílný výsledek vyšel tedy jen proto, protože lidé používají rozdílný postup při výpočtu. Podívejte se na výpočty několika lidí, kteří se příklad snažili vypočítat:

Pokračování na další straně…

1
2
3
4