Dnes je snadnější než kdy jindy stát se obětí fotomontáží a upravených videí. Internet nabízí mnoho falešných snímků, které jsou čistou fikcí. Ale platí to i naopak. To znamená, že věci, které vypadají velmi podivně, jsou ve skutečnosti všude kolem nás. Zdánlivě bizarní obdélníkové vlny jsou jedním z příkladů. Jsou zcela běžné na plážích Ile de Re ve Francii.

Jejich vzhled je důvodem, proč je tato oblast oblíbeným turistickým cílem. Skutečnost, kterou si nelze představit Pro mnoho lidí je výskyt těchto záhadných vln vzpomínkou, na kterou nikdy nezapomenou. Na jednom místě tvoří vlny oceánu síť. Jejich povrch připomíná obří šachovnici, ale není na něm patrné žádné barevné rozlišení. Vlny vypadají jako čtverce. Pro tento jev však existuje jasné vědecké vysvětlení.

Odborníci tento jev popisují jako „příčné vlny“. Co to je? Je to důsledek toho, že vítr křižuje vodní hladinu v pravém úhlu. Proto jsou na vodní hladině vidět čtverce. S těmito čtvercovými vlnami je však spojeno i značné riziko, proto je třeba být velmi opatrný. Výrazně se zvyšuje riziko převrácení lodi. Vlny přicházejí z opačného směru, což ještě více ztěžuje manévrování s lodí. Stejně tak je důležité okamžitě vystoupit z moře a dostat se na břeh.

Pokračování na další straně