Původ a význam jména

Ženské křestní jméno Eva je u nás velmi oblíbené. Jde o prastaré jméno, které se pojí s hebrejským původem. Jméno vzniklo z hebrejského slova „chawwá“ s významem „živá“, vychází z kořene odvozeném od slovesa „chájá“, které se překládá jako žít. Eva je tedy dle svého významu „živá“, „životem obdařená“, také „životadárná“ nebo „matka života“. Jméno provází biblický příběh o zrození lidstva, jako Evu nazval svou partnerku první muž na světě – Adam.

Co toto jméno vypovídá o nositelkách

Evy bývají moudré, mají veliké ideály a starají se být co nejvíce samostatné ve svém chování a rozhodování. Velmi často zasvětí aspoň část svého života péči o jiné, slabší a méně schopné, kteří potřebují pomoci. Eva se stará vše dělat s rozumem a různé radosti života si vychutnává spíše střídmě. Snaží se nikdy nevnucovat jiným lidem.

Pokračování na další straně…

1
2
3