V Polsku by měl zákaz instalace plynových a uhelných kotlů vstoupit v platnost v roce 2027. U nového domu používajícího nové domácí spotřebiče by to mělo být i po 3 letech. To vše je dáno předpisy EU upravujícími severního souseda České republiky. Je proto velmi pravděpodobné, že se podobné pravidlo brzy dostane i k tuzemským domácnostem, tedy k nám.

Evropská unie se také snaží přimět lidi, aby více využívali různé obnovitelné zdroje energie. 1. Jedním z takových zdrojů je například solární panel, který může přilákat dotace. S panelem můžete také nainstalovat například tepelné čerpadlo, jehož provoz není díky sluneční energii příliš nákladný.