K přenosu onemocnění COVID-19 dochází podle odborníků z Evropského centra pro infekční nemoci (ECDC) zejména v přeplněných vnitřních prostorech, na pracovištích nebo při různých akcích…

Přenos prostřednictvím ventilace či klimatizace nebyl dostatečně prokázán, riziko je spíše nízké. Zprávy z míst nákazy podle odborníků z ECDC ukazují, že k přenosu dochází například v kancelářích, továrnách, kostelích, restauracích, lyžařských střediscích, na večírcích, v nákupních centrech, ubytovacích zařízeních, lekcích tance, výletních lodích nebo v dopravních prostředcích. Z uvedené analýzy vyplývá, že přenos nákazy může být spojen se specifickými činnostmi, jako je sborový zpěv či bohoslužby, kdy může docházet ke zvýšenému vylučování kapiček při hlasité řeči či zpěvu.

Pokračování na další straně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here