Sochař Mihály Runkfalvi Mihácsy Cena oceněný sochař, který zemřel v 80. roce svého života, získal v neděli 27. června v krajském městě Baranya titul důstojného umělce, bylo oznámeno na webových stránkách Filozofické fakulty univerzity v Pécsi v pondělí.

Jak již bylo napsáno, truchlící rodina později rozhodne o rozloučení s emeritním profesorem Sándorem Rétfalvi. Umělec se narodil v roce 1941 v Zakarpatí v Aknaszlatině.

Studoval sochařství na Maďarské vysoké škole výtvarných umění jako student Józsefa Somogyiho, Ivána Szabóa a Pála Pátzaya v letech 1959 až 1964. Působil jako umělecký ředitel Střední umělecké školy v Pécsu, jako vedoucí kreslířské fakulty Univerzity Januse Pannonia (JPTE), jako vedoucí katedry kreslířské vizuální odborné přípravy, jako docent a jako vedoucí sochařského oddělení v Pécsi.

Pokračování na další straně