Pesticidy jako hrozba pro včelstva

V květnu 2018 zakázala Evropská unie (EU) tři významné pesticidy, které se podílejí na kolapsu včelstev, a to klothianidin, imidacloprid a thiamethoxam.

Tyto se tak nesmí používat k ošetření zemědělských plodin. Jak uvádí např. server The Telegraph. Francie zašla o něco dále a jako první země EU zakázala další dva – thiacloprid a acetamiprid, a to nejen na venkovních plodinách, ale i ve sklenících.

Řada studií uvádí, že neonikotinoidní pesticidy napadají centrální nervový systém hmyzu, což vede ke ztrátě paměti a navazujících schopností. Včely, které nemohou najít cestu zpět do úlu, rychle zemřou. Zjistilo se však, že pesticidy ovlivňují také motýly, ptáky a jiný opylující hmyz. 

Testování pesticidů

Už v 90. letech byly uvedené pesticidy testovány na francouzských polích a francouzští zemědělci byli svědky katastrofických účinků, k nimž došlo v roce 1994.

Na 400 000 včelstev během několika dní zemřelo, ale vše bylo smeteno ze stolu korupčními tlaky a výsledky testů byly záměrně upraveny.

Zákaz všech pěti neonikotinoidů přivítali včelaři a ochránci životního prostředí, ale francouzští zemědělci uvedli, že nyní nemají žádnou účinnou alternativu k ochraně některých plodin před škůdci (např. u obilí a cukrovky). 

článek pokračuje na další stránce…