Jak naučit dítě matematiku – tyto triky by měli znát!

Hravé násobení, které bude děti bavit, dodá jim potřebnou sebedůvěru při řešení úloh a zároveň jim to usnadní počty.

Metoda motýla na sčítání a odčítání zlomků

Pochopení tohoto schématu je velmi jednoduché. Ve vybraném příkladu čísla vynásobíme diagonálně. Sečtením výsledků dostaneme čtenáře, po vynásobení ve jmenovateli získáme konečný výsledek. Podobně postupujeme i při odečítání.

Tajemství násobení čísla 11

Představte si následující příklad:

63 x 11 =?

Pokud ho chcete vyřešit, stačí spočítat čísla 6 + 3 = 9 a potom tento výsledek umístit mezi čísla 6 a 3. Řešení je tedy 693. Toto je však pouze polovina z toho, co potřebujete vědět.

Představme si nyní příklad:

85 x 11 =?

Přestože 8 + 5 = 13, odpověď není 8135! Tak, jako v předchozím příkladu, nyní se číslo 3 z výsledku (13) přidá mezi čísla 8 a 5. Avšak číslo 1 se připočte k číslu 8 na začátku výsledku. Takto dostanete správné řešení, kterým je 935 !

Pokračování na další straně…

1
2
3