Obecně se uznává, že arabské ženy nemají volební právo, a obecně by měly ve všem poslouchat své manžely. Více než jednou jsem viděl dívky, které nejsou vůbec proti tomu, aby si vzaly muslima.

Je tak dobré být manželkou arabského muže, zkusme to dnes zjistit.

Dívka je nucena vdát se

V arabských zemích rozhoduje o sňatku rodina ženicha. Ale pokud si dívka rozhodně nechce vzít toho chlapa, pak může odmítnout.

Kalym je předpokladem pro svatbu

Kalym existuje v muslimských zemích, ale to neukládá každému ženichovi vykoupení jeho budoucí manželky. Pokud je hezká, vzdělaná, pak může muž za takovou nevěstu zaplatit stovky tisíc dolarů. Z tohoto důvodu se věří, že porodit dívky je výnosnější.

Arabské dívky nesmí studovat v zahraničí

Pokud chce arabská dívka získat v Evropě vyšší vzdělání, pak to pro ni není absolutně zakázáno. Navíc mnoho z těch, kteří jdou studovat do evropských zemí, tam raději zůstane, aby se mohli věnovat kariéře. Koneckonců, pokud se vrátí do své domovské země, vdá se, nebude o žádné práci mluvit.

Pokračování na další straně