Čísla jsou klíčem k pochopení lidského chování, jedna z nejjednoduších metod studia a procvičování intuitivních schopností lidské bytosti, pomocí kterých je možné stanovit individualitu v každém člověku, jeho osobnost, talent nebo překážky, které mohou lidem zkomplikovat život a návody, jak je naopak překonávat.

V numerologii jde o to, pochopit spojení mikrokosmu s makrokosmem a vnímat vliv vesmírných těles na chování a vědomí lidí.

Posvátná čísla

Pro určité lidské komunity se během vývoje vyvinul systém posvátných čísel, která jsou pro dané národy nedotknutelné.

Tak například u Arabů je možné uvést číslo 99, které symbolizuje jména Alláhova, u Keltů jsou posvátná čísla 3 a 9, Řekové k těmto dvoum číslům přidávají ještě 12, a Slované 7. ý.

Každé z nich má svou důležitost a také svůj posvátný kód, který bezprostředně ovlivňuje osud nositele jména.

Ovšem ne každý ví, co to je, posvátný kód a jak se dá zjistit.

Základní principy numerologie

V numerologii se využívají jen jednomístná čísla 1 až 9, přičemž dvou a více místná čísla se zkracují součtem opět na jednomístné číslo.

V rámci numerologie si můžete vypočítat číslo jména, které získáte součtem samohlásek a souhlásek ve jménu, nebo číslo ducha pomocí součtu samohlásek ve jméně nebo číslo duše součtem souhlásek ve jméně.

Pro nás v tomto článku je stěžejní najít své číslo jména, které vystihuje nejlépe lidskou osobnost jako individuum.

K tomu, abychom získali numerologický význam jména, je nutné uvést tabulku s číselnými významy písmen:

Napište celé své jméno a poté na list papíru zapisujte číselný význam každého písmene, poté číslo zkraťte na jednociferné. Tímto způsobem získáte číslo svého jména.

Význam jednotlivých čísel

1

Pokud je vaše číslo jména jedna, tak je pro vás typická nezávislost, originalita, touha vítězit a vždy být ve všem nejlepší.

Jste vůdčí typ, ambiciózní, silní a sebevědomí, přesvědčeni, že prostřednictvím svých schopností dobudete svět. Jako typická zaměstnání se pro vás hodí ředitelování, manažerské pozice, vynálezce, majitelé firem, typické je také průmyslové prostředí.

Pro ženy je příhodné umělecké povolání typu modelka či módní návrhářka. K vlastnostem, které jsou spíše záporné, u vás převládá lenost a patřičný egoismus.

článek pokračuje na další stránce

1
2
3
4
5
6
7
8
9