Kovový gong

Rok narození: … 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 …

Lidé tohoto znamení jsou doslova stateční rytíři, věrní, ušlechtilí a štědří. Jsou velmi sebekritičtí a citliví. Jakékoli životní zákruty jim připadají nevyhnutelné. Snaží se ostatním nepředvádět své špatné vlastnosti, mnohé si odpírají, aby nepropadli pokušení. Nejraději žijí pro někoho a kvůli někomu. Měli by se častěji vzdávat honby za vzdálenými ideály a dopřát si oddech, aby si život vychutnali tady a teď.

S kým se přátelit: s Nefritovým sloupem
Koho se obávat: Jezerní želvy
Šťastná čísla — 7, 19, 31.
Údobí rozkvětu — září.

Jezerní želva

Rok narození: … 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006…

Svůj osud řídí lidé zrození ve znamení Jezerní želvy samostatně, umějí vytvářet podmínky příznivé k realizaci toho, co si umínili. Jsou něžní a věrní, jsou jim cizí intriky a jakákoli vychytralost. Neměli by však zapomínat, že ne všichni lidé kolem jsou stejně milí a nevychytralí.

S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: Kovového gongu
Šťastná čísla — 8, 20, 30.
Údobí rozkvětu— duben

Kožený náramek

Rok narození: … 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 …

Tyto lidi láká mystika, zajímají je veškerá tajemství a záhady. Období, kdy vyhledávají ústraní, jsou uzavření a oddávají se chmurným úvahám, se u nich střídají s obdobími aktivní komunikace. Lidé zrození ve znamení Koženého náramku trpí ustavičným strachem z osamění. Proto životem neustále kráčejí dál a vpřed při hledání nových přátel. Maska drzé svůdnice či dona Juana často skrývá vnitřní komplexy a nejistotu. Opovrhují agresivitou a konflikty. Při vší nezávislosti zůstávají připoutáni ke svým nejbližším.

S kým se přátelit: s Horkým sluncem
Koho se obávat: Mnicha
Šťastná čísla — 9, 21, 23.
Údobí rozkvětu — březen.

Černý buvol

Rok narození: … 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 …

Černý buvol jedná přímočaře, nikdy nehledá vedlejší cestičky a přednost dává okamžitému ujasnění stavu věcí, jen aby se vyhnul nepříjemným situacím. Lidé tohoto znamení jsou silní a sebejistí ve své nezranitelnosti. Přitahují tím své okolí. Tibetský horoskop jim radí věnovat pozornost nepřátelům, jejich podceňování by se nemuselo vyplatit. Někdy bývají velmi nebezpeční.

S kým se přátelit: se Zářivým vzdušným drakem
Koho se obávat: Kobry
Šťastná čísla — 10, 22, 29
Üdobí rozkvětu — červenec

Nový měsíc

Rok narození: … 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 …

Ve znamení Nového měsíce se rodí sniví, citliví a něžní lidé, kteří však dokážou být aktivní v činech a vášniví v lásce. Nový měsíc je proměnlivý, žárlivý a nestálý, což vede k mnoha trápením. Lidem tohoto znamení tibetský horoskop radí kontrolovat vlastní city a změny nálad, aby bylo příjemnější a jednodušší se s nimi stýkat.

S kým se přátelit: Zářivý vzdušný drak
Koho se obávat: Nefritového sloupu
Šťastná čísla — 11, 23, 31
Údobí rozkvětu — srpen

Horké slunce

Rok narození: … 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 …

Lidé plní životní síly a optimismu. Věrní přátelé a dobří pomocníci, lze se na ně spolehnout v každé situaci. Ze všeho nejvíce se obávají ztráty svobody. Jakékoli složité situace řeší s ohromující rychlostí a neobyčejně výhodně pro sebe. S každým rokem se tito lidé víc a více zklidňují. Pokud však nechtějí ztratit chuť do života, musejí si hlídat, aby jejich nadšený ohýnek zcela neuhasl.

S kým se přátelit: s Koženým náramkem
Koho se obávat: Ochránce ohně
Šťastná čísla — 12, 24, 26
Údobí rozkvětu — říjen

Mnich

Rok narození: … 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 …

Lidé tohoto znamení jsou velmi cílevědomé nátury, jak se říká – jdou si za svým. Z cesty, kterou si jedenkrát zvolili, je nic nesvede. Radují se ze života, jsou společenští, mají živou představivost, rádi diskutují a rádi se i pohádají. Na lidech si cení laskavosti, otevřenosti, bezprostřednosti a výmluvnosti. V záležitostech milostných jsou oddaní a stálí, neschopní klamu a zrady. Aby se vyhnuli zbytečným konfliktům, měli by být Mniši k okolí více shovívaví a uvědomit si, že ne každému je dán jejich moudrý přístup k životu.

S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: Pramene čisté vody
Šťastná čísla — 11, 23, 28
Údobí rozkvětu — prosinec

Zdroj:astroplus

1
2
3