30 let po sobě každý den vzal člověk lopatu a šel kopat příkop do hor. Obyvatelé jeho rodné vesnice se mu smáli, ale po chvíli lidé spatřili 15kilometrovou řeku, která zachránila celou osadu. 

Indiánská vesnice Kotilava se nachází na vyprahlém místě. Vody nebylo nikdy dost, i v období dešťů svahy kopců odváděly srážky směrem k řece. Místní obyvatelé proto začali postupně jednoduše opouštět své domovy a nedoufali ve změnu k lepšímu. 

Stejně tak mnozí, ale ne Laungi Bhuyan. Místo toho, aby jen seděl a čekal, muž se pustil do práce. Na první pohled se jeho nápad zdál nereálný: Laungi každý den jezdil do hor kopat kanál, který měl odvádět vodu ze svahů přímo do vesnice. 

Nikdo nenabídl, že pomůže Laungě. Po tři dlouhá desetiletí sám a bez speciálního nářadí kopal příkop hluboký 90 centimetrů a široký jeden a půl metru. A nakonec dosáhl svého – do vyprahlé oblasti přišla voda. 

Pokračování na další straně