Ve Velké Británii pokračuje smutek za královnu Alžbětu II. Její rodina navštěvuje shromážděné občany, ale také sleduje královninu rakev, která dorazila ze Skotska do Edinburghu, poté do Buckinghamského paláce a v současnosti je uložena ve Westminster Hall, kde si ji mohou smuteční hosté prohlédnout a královně vzdát úctu.