1.Nováková 34812

2. Novák 33881

3.Svobodová 26158

4.Svoboda 25218

5.Novotná 24963

6.Novotný 24276

7.Dvořáková 23115

8.Dvořák 22241

9.Černá 18370

10.Černý 17735

Pokračování na další straně…