Proč je v některých částech světa větší úmrtnost? Podle vědců to ovlivňuje mnoho faktorů a zdá se, že USA a Evropa jsou mnohem zranitelnější než například Čína. Proč? „Jedním z rizikových faktorů pro syndrom akutní respirační tísně je obezita. V některých částech světa, včetně USA, kde je obezita epidemickým problémem, tak můžeme pozorovat jinou úmrtnost než v Číně,“ řekl vědec pro CNN. 

Dalším problémem je, že virus se vědcům doslova mění pod rukama. Zároveň se ani nemohou spoléhat na to, že odezní v létě, tak jako je to u chřipky. Pokud bychom vycházeli z toho, že se koronavirus bude chovat podobně jako „sezonní chřipka“, pak by se nakazilo se zhruba 8 až 15 procent celosvětové populace. 

Pokračování na další straně…

1
2
3