Díky vědcům máme náskok

Tání ledovců by mohlo znamenat dvojí nebezpečí. Jedno pro vědce a jedno pro lidstvo.

Během změny skupenství vody by mohl být tento mikrobiální archiv narušen, prastaré viry by mohly nadobro zmizet a vědci už by se o nich nemohli nic dozvědět.

Druhé riziko je ale zlověstnější. Mikrobiální život často v extrémně nízkých teplotách přežívá a při zahřátí se opět aktivuje.

To by se mohlo stát i s těmito neznámými živými fosiliemi, které by se mohly uvolnit do ovzduší a nekontrolovatelně se rozletět do všech světových stran.

Vzhledem k tomu, že ledovec leží na nejlidnatějším kontinentu světa, netrvalo by to dlouho a vypukly by další vlny pandemií, proti kterým je ta současná jen plácnutím do vody.

Máme však malou jiskřičku naděje. Díky tomu, že vědci objevili tyto mikroby zavčasu ještě ve zmražené fázi, mohou je v laboratorních podmínkách zkoumat a vyvinout protilátky dřív, než se rozšíří v populaci.

Zdroj:Studnicenpadu

1
2
3
4