2. Místo – Ryby

Lidé ve znamení Ryb jsou známí svou citlivostí a neuvěřitelnou vnímavostí. Kdyby bylo po jejich, na světě by neexistoval hlad, utrpení a nespravedlnost. Jsou to skvělí lidé a lidumilové, kteří nesnesou pohled na utrpení druhých.

Jsou velice obětaví a laskaví. Lidé kolem nich vědí, že se na ně mohou kdykoliv obrátit a spolehnout.

Citát: 

Nikdy se neomlouvej za to, že jsi citlivý nebo dáváš průchod svým emocím. Je to známka toho, že máš velké srdce, a nebojíš se ho ukázat ostatním. Projevení emocí je znamením síly.
Brigitte Nicole

Pokračování na další straně