Nikoho, dokonce ani lékaře, by to nenapadlo, ale výsledky to dokazují … Můžeme si začít dělat starosti?

Na univerzitě v Yale byl zaveden nový postup, že volitelné operace lze provádět co nejdříve sedm týdnů po diagnóze koronaviru, pokud zákrok zahrnuje neuraxiální anestezii, tj. Spinální nebo epidurální anestezii.

Pacienti s oslabenou imunitou, diabetici nebo opakovaně hospitalizovaní jsou ještě opatrnější: mezi diagnostikou a chirurgickým zákrokem musí uplynout nejméně 8 až 10 týdnů a ti, kteří jsou na jednotce intenzivní péče ošetřeni kvůli koronavirové infekci, jsou operováni pouhých 12 týdnů po stanovení diagnózy.

Tento postup se samozřejmě nevztahuje na chirurgické a záchranné operace.

Pokračování na další straně