Chlape nemohl už ani chodit, nemohl sportovat, život mu utíkal mezi prsty, nebyl jako ostatní děti a proto se rozhodl sám pro tak radikální změnu. Navíc společně s nadváhou měl noho dalších onemocnění, třeba jako proleženiny na těle. Proto hoch na sobě pracoval každý den. Arya jako první krok, podstoupil operaci – svázání žaludku. Aby tolik nejedl, nechal si svázat žaludek a následně si nechal od odborníků upravit stravu.

Pokračování na další straně…