Astrology background with zodiac wheel astrology natal chart and the four elements of nature

Již více než 450 let není mezi námi, ale jeho názory, odkazy a myšlenky, stále žijí a přetrvávají v nás lidech. Francouzský léčitel, kosmonaut a člověk věnující se alchymií Michel de Nostredame – pro většinu obyvatelstva Země známý jako Nostradamus, byl člověkem, jehož slova a věty figurují v lidské mysli již několik desítek let bez zapomnění.

Rozmach vůdce Německa, buržoazní revoluce ve Francii, ale i současné velké problémy Evropy hrozící a přetrvávající teroristické útoky. 

Všemi těmito předpověďmi se Nostradamus zapsal do pamětí lidí a také do dějin současného ale i minulého světa. Jak mohl právě on tušit a předpovídat tyto události? To nikdo z nás neví.

Pokračování na další straně