BERAN

Beran je celkově kapitola sama o sobě, co se týče jeho povahových vlastností. Přesto však patří k lidem, kteří si rádi dělají závěry i z toho, co nemusí být nutně pravda a také myslí na to, že vše, co tvrdí oni, musí být fakt. Jsou opravdu velmi dobří intrikáni a často pomlouvají, přesto, že to sami odsuzují. Myslete proto na to, jak se chováte ke všem lidem kolem, zasahuje to i vás.

Pokračování na další straně

1
2
3
4