Drsný, co přijde!
Téměř každý slyšel o slavných Nostradamových předpovědích. A teď, když se konec roku rychle blíží, se již začala zmiňovat Nostradamova proroctví pro rok 2021. Rozluštili, co předpovídáte příští rok, čekají nás velmi drsné věci!


Příští rok budeme mít věci, které otestují jednotlivce i národy.
V roce 2020 se stala pěkná řada věcí, které Nostradamus předpovídal. Začalo se odvíjet několik globálních kataklyzmat a my jsme viděli bouřková mračna shromažďující se nad Zemí.

Očekává se však, že velká bouře, naplnění kataklyzmat, proběhne až v roce 2021.
Máte-li pravdu, dojde k významnějším událostem, které promění celý svět v životech obyvatel planety.
Je to velmi těžké období plné válek a obrovských katastrof.
Podle Nostradama bude v roce 2021 mrtvý vzkříšen. To, mnozí říkají, bude muset být bráno doslovně a bude se muset bát hrozící zombie apokalypsy nebo nějaké epidemie vztekliny.
Jiní se naopak snaží interpretovat slova velkého proroka v obrazném smyslu.

V tomto případě to může znamenat také úspěch některých pokusů o vzkříšení v medicíně, u nichž se v roce 2021 očekává zásadní průlom.
V životech národů nastanou obrovské změny a politické a další mocenské vztahy po celém světě se změní.
Jednotlivé kontinenty navíc zasáhnou obrovské izolované katastrofy. Známky toho již začaly: po hurikánu Harvey se Amerika nyní musí bát hurikánu Irma.
Předpovědi Nostradama také ukazují, že ve Francii začne nezastavitelná kataklyzma, která bude znít po celé Evropě. Mnozí říkají, že to bude samotný terorismus nebo situace občanské války, kdy občané uspokojí muslimskou vládu teroru a zmást imigranty pomocí všech existujících prostředků.
Odkazuje také na další obrovskou erupci Vesuvu a na sérii gigantických zemětřesení, která zasáhla Ameriku, což by pravděpodobně mohla být erupce Yellowstonské superopky.

Pokračování na další straně