„Objevuje se během her na hecatombeon“ – Panathenaea, nejstarší svátek na půdě na počest bohyně Athény; se konal každoročně v měsíci Hecatombeon (15. července – 15. srpna). Velké panathény se konaly jednou za čtyři roky. Vítězové byli odměněni věnci posvátných olivových ratolestí a amfor s olejem.

Tlumočníky velkého prediktora bez důvodu nezaujalo neobvyklé slovo „hecatomb“, protože v přeneseném smyslu to znamená obrovské oběti válek, teroru, epidemií a podobně.

Pokud vezmeme v úvahu, že celý svět nyní trpí epidemií koronavirové infekce, pak letní olympijské hry v Tokiu 2020 zcela organicky zapadají do tohoto strašného proroctví.

„Blízko velké tisící éry“ – 2021 není tak daleko od data změny tisíciletí, o kterém Nostradamus psal svým potomkům. Ukazuje se, že tento řádek v predikci je stále relevantní.

„Kdy pohřbení vyjdou z hrobů“ – tato věta z proroctví přináší ještě větší mlhu, protože tato událost byla popsána v biblických pramenech a předznamenávala pouze jednu věc – konec světa. Navíc, i když se někdo pokusí tento fragment interpretovat jiným způsobem, stále to nevěstí nic dobrého pro budoucnost.

V určitých fázích života lidstva se objevují proroctví o konci světa tu a tam. Mnoho z těchto předpovědí již ztratilo „trvanlivost“, ale lidé jim vždy věnují pozornost? Navíc, i když se předpovědi nesplní, určitě se najdou tací, kteří tomu podají své „logické“ vysvětlení.

Zdroj:esoreiter.ru

1
2