Nedávno, když se svatý otec setkal se svými věřícími, pronesl kázání, která nejednomu věřícímu vyrazila dech.

Podle něj je lepší být ateistou, než chodit každý den do kostela a zároveň kritizovat všechno a všechny kolem.

„Nejednou máme možnost vidět lidi, kteří téměř každý den navštěvují kostel, ale hned poté, co ho opustí, pokračují v nenávisti lidí a dělají jim nepěkné věci,“ řekl papež František.

Tím pádem je lepší být nevěřícím. Pokud chodíte do kostela, měli byste se chovat tak, abyste byli příkladem pro druhé.

„Mnozí křesťané věří, že modlitba je nekonečný rozhovor. Mluví s Bohem jako papoušci. Ne, modlit se musíte vaším srdcem.“

článek pokračuje na další stránce..