Děsivě přesné modelování bylo vyvinuto profesory na univerzitě MIT, aby předpovědělo, jak se bude moderní civilizace chovat do roku 2060 – a zjištění byla stejně překvapivá, jako byla přesná.

Program nazvaný „World One“, objednaný Římským klubem, modeluje, jak dobře může svět udržet svou tehdejší růstovou trajektorii.

To, co předpovídalo, bylo, že do roku 2040 dojde k totálnímu globálnímu kolapsu, pokud bude populace a průmysl dále růst bez omezení.

Počítačový program analyzoval množství údajů o úrovních znečištění, porodnosti a zásobách přírodních zdrojů, aby poskytl celkové hodnocení kvality života.

Model vytvářel znepokojivě přesné předpovědi o klesající životní úrovni od 80. let 20. století a o úbytku přírodních zdrojů, jako je uhlí, plyn a další životně důležité nerosty.

Strašidelné video z té doby ukazuje, jak analytici zkoumali data o chování lidí ve dvacetiletých intervalech až do roku 2060.

Každý řádek na masivní mapě představuje stav planety.

„Podívejme se na křivku Q, která je reprezentována kvalitou života, například množstvím prostoru, který lidé mají, množstvím peněz, které musí utratit, množstvím jídla, které musí sníst.


Pokračování na další straně