Odborníci dodnes diskutují o tom, zda byl Nostradamus skutečně věštec, nebo zda by jeho legendární přesnost byla jen mýtem, který doba úspěšně zesílila. Podle pramenů už měl vousatý muž zvláštní povahu, i když II. Henry pracoval na dvoře krále francouzštiny. Již v roce 1556 byl pozván do Paříže, aby pobavil lidi, protože byl velmi připoután k okultismu a astrologii.

Nejprve se mu příliš pozornosti nevěnovalo, ale jeho proroctví o panovníkovi mu přinesla mezinárodní pověst. Ať tak či onak, do roku 2021 promítl několik věcí, z nichž některé se vztahují na léto a mají něco společného s počasím, píše femcafe.hu. O nich bude pojednáno níže:

Pokračování na další straně