Jak často používáte ve své řeči sprostá slova? Jste kritizováni kvůli nepořádku v ložnici? Chodíte spát pozdě?

Samozřejmě, toto je považováno za špatné návyky, nicméně, věřte tomu nebo ne, naznačuje to vysokou inteligenci a čestnost. Zaujalo vás to? Tak čtěte dále, abyste se toho dozvěděli více.

Chytří lidé se více hádají

Malá změna: vše závisí na čase a okolnostech. Je třeba si uvědomit, že inteligentní lidé mohou používat sprostá slova pouze k vyjádření svého stanoviska. Navíc používají sprostá slova k popisu akcí, událostí, pocitů a myšlenek.

Podle studií souvisí schopnost používat sprostá slova se znalostí jazyka a slovní zásobou. To dává smysl, že ano?

Chytří lidé chodí spát pozdě

Podle výzkumů jsou lidé s vysokou inteligencí nejaktivnější v noci.

Přesněji: lidé s IQ menším než 75 chodí spát kolem 23:41 hod. A na druhé straně lidé s IQ nad 123 chodí spát kolem 00:30.

Chytří lidé se rychle adaptují

Chytří lidé se lépe a rychleji adaptují, lépe se ve srovnání s ostatními lidmi přizpůsobují změnám.

článek pokračuje na další stránce…