Retinoblastom se obvykle vyskytuje mezi 1. a 2. rokem, méně často kolem třetího roku.

Nejdůležitější příznak

  • žlutobílý odlesk oblasti zornice (leukokorie) – oční bulva není černá. Někdy se to prostě objeví na fotografii místo „červeného oka“ na bílé oční bulvě dítěte.
  • Dalším charakteristickým příznakem je šilhání u čtvrtiny dětí.
  • Rozmazané oči v důsledku rozmazaného vidění.
  • Dotykem přední části oka mohou nádorové buňky napodobit obraz zánětu a tlak v oku může stoupnout.
  • Vlivem intenzivního růstu směrem k očnici je oční bulva tlačena dopředu (proptóza).

Zdroj.Blikk

1
2