Známá vůně

Je vědecky dokázáno, že čichové vjemy jsou se vzpomínkami nejvíce spojovány. Lidé, kteří věří, že je zesnulá osoba navštívila, uvedli, že jen procházeli místností a najednou ucítili buďto parfém dané osoby anebo cigaretový kouř, který k zesnulé osobě neodmyslitelně v době života patřil.

Sen

Mezi nejčastější formu kontaktu pochopitelně patří sen. Mnoho lidí, kteří právě prochází ztrátou blízké osoby, navštíví daná osoba právě ve snu, kde se je snaží před něčím varovat či je jen uklidnit.

Přemisťování věcí

Další forma kontaktu zesnulé osoby s vámi se může projevovat také tak, že předmět, který například této osobě patřil nebo jí byl jen něčím blízký, se najednou objeví na jiném místě, než na jakém byl doposud.

Přítomnost

Měli jste někdy pocit, že nejste v místnosti sami a vy přesně víte, kdo tam s vámi je? Těžko se tento pocit dá popsat slovy a ten kdo jej nezažil, ho nejspíš nepochopí, ale i to je snaha zesnulé osoby se s vámi spojit.

Pokračování na další straně

1
2
3