Za účelem prevence a potlačení zločinů spáchaných prostřednictvím internetu považuje policie mnoha zemí za vhodné varovat uživatele internetu před dalším podvodem, který se šíří rychlostí blesku po síti.

Za účelem prevence a potlačování trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu považuje policie mnoha zemí za účelné varovat uživatele internetu před dalším podvodem, který se šíří po síti rychlostí blesku.

Pojďme si vysvětlit, jak se chránit před novým podvodem, který krade osobní údaje účtů milionů uživatelů Facebooku.

Podvod se provádí tímto způsobem. Obdržíte oznámení jménem Facebooku, které není ve skutečnosti skutečné. Bylo vám zasláno poštou nebo jste obdrželi soukromou zprávu, která obsahuje odkaz na stránku, na které budete požádáni o zadání uživatelského jména a hesla.

Pokud jste vyplnili tato data, zvažte, že se past zavřela. Buďte velmi opatrní, protože podvod je založen na vaší důvěře. V okně, které se hodně podobá Facebooku, zadáváte informace, jako je uživatelské jméno a heslo. Ale ve skutečnosti jde o způsob, jak vám získat osobní údaje. 

Zašlete toto upozornění na Facebook, abyste co nejdříve upozornili uživatele na podvod. Takto vypadá zpráva, kterou již přijaly miliony uživatelů:

Pokračování na další straně