Dokonce i při pohledu na příklady z našeho života lze připustit, že výzkum je správný. Například, rodiče vám naprosto jasně zakázali komunikovat s kamarádem Kolkou z druhého vchodu nebo s kamarádkou Tanjuchou, která sedí v poslední lavici. A dokonce vám i vysvětlili, proč se s nimi nemáte stýkat.

Samozřejmě, že jste se s nimi i přes zákaz stýkali, ale už jste se na ně dívali jinak. Nakonec jste s nimi přestali komunikovat a pochopili jste správnost rady rodičů. Výsledkem pak je, že v dospělosti se automaticky vyhýbáte lidem, které nepotřebujete.

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3
4