Největší výzvou pro režiséry bylo najít rovnováhu mezi nezávislým reportováním a péčí o rodinu. Sama Corinna byla v tomto největším podporovatelem, sama chtěla namalovat autentický obraz svého manžela.

Zdroj:Dailymail