Důvodem stažení daného léku je zastavení jeho používání. Odborníci totiž přehodnotili přínosy a rizika přípravku určeného pro ženu, přičemž se stahují všechny šarže. Esmyu užívají pacientky se středně závažnými až závažnými symptomy děložních myomů, které se objevují v reprodukčním věku. SÚKL doporučuje ukončit léčbu a kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Zdroj:  sukl.sk

1
2