Kontroloři však přišli na nebezpečí, které hrozí s užíváním daného léku. „U pacientů užívajících tofacitinib je pozorováno zvýšené riziko závažné žilní tromboembolie v závislosti na dávce. Byly zaznamenány případy plicní embolie, z nichž některé byly fatální, a hluboké žilní trombózy, „ uvádí se v oficiální zprávě.

V největší míře jsou ohroženi pacienti, kteří jsou starší 65 let. Vyskytují se u nich závažné infekce, které mohou skončit smrtí. ,, Léčbu tofacitinibom u těchto pacientů je proto vhodné zvažovat pouze v případech, kdy není k dispozici jiná vhodná léčba, „  doporučuje se v závěru vyjádření kontrolorů.

Zdroj: sukl.cz

1
2