Už v roce 2015 Bill Gates tvrdil, že největší hrozbou pro svět nejsou války nebo přírodní katastrofy, ale virus.

Později spoluzakladatel Microsoftu toto odvolání několikrát zopakoval. Když dnes posloucháte video, kdy tisíce lidí bojují o své životy a tisíce je již ztratily, zeptejte se sami sebe: proč lidstvo selhalo a proč globální instituce a vlády nedokázaly zavést žádné z Gatesových opatření pro deštivý den?!

Bill Gates , spoluzakladatel a dlouholetý prezident Microsoftu, v minulosti opakovaně varoval, že největší hrozbou pro lidstvo dnes není globální ozbrojený konflikt, ale pandemie.

Před pěti lety měl Bill Gates několikaminutovou přednášku o hrozbách, kterým může lidstvo v nadcházejících letech čelit.

– Ne válka, ne terorismus a ne přírodní katastrofy. Co je největší hrozbou pro lidstvo, bude virus – řekl v roce 2015 v projevu nazvaném „Další epidemie? Nejsme připraveni, “řekl na konferenci TED Talks.

Gates měl přednášku v době, kdy se západní Afrika potýkala s virem Ebola, který se naštěstí nedostal do Evropy ani Ameriky. To byla záminka, tvrdil zakladatel Microsoftu, jak připravit svět na příchod dalšího viru, jehož dopad by mohl být mnohem silnější.

Pokračování na další straně

1
2