Pro mě zůstaneš navždy mou malou holčičkou!

Moje holčičko,

léta letí příliš rychle,

a než jsem se nadála,

mávla jsi mi, bouchla vrátka,

na cestu dospělosti jsi se vydala.

Mé modlitby dnem i nocí,

zní za tebou jako stín,

prosím Boha, aby se ti

vždycky vyhnul každý splín.

Ať je tvoje cesta šťastná,

ať vstaneš, když zakopneš.

V tomhle všem snad pomůže ti,

má povaha, moje krev.

Nezapomeň nikdy na nás,

měj v úctě nás, rodiče,

vrať se domů, tam kde láska,

a vlídnost vždy panuje.

1
2