Eutanazie ovládaná očima

Obsluha kapsle je jednoduchá. Pacient nejprve zadá speciální kód a posadí se do Sarco. Kapsle se pak rychle nafoukne dusíkem. Tento plyn snižuje hladinu kyslíku a pacient ztrácí vědomí a následně umírá.

Je to klidná smrt bez dušení nebo paniky. Sarco je řízeno zevnitř. Můžete to udělat i hlasem nebo očními bulvy. Uvnitř je také nouzové tlačítko , které přeruší celý proces eutanazie.

Smrt u jezera

Kapsle lze umístit kamkoli a pacienti nemusí umírat v nemocnici . Mohou opustit tento svět u jezera, s výhledem na hory nebo v lese.

Náklady na výrobu Sarco zatím nejsou známy. Podle Philipa Nitschkeho má kapsle pomoci všem trpícím osobám, které si přejí důstojně zemřít, spáchat asistovanou sebevraždu.

1
2