Karel III. dnes poprvé promluvil k veřejnosti poté, co se stal králem, tedy poté, co včera 8. září ve věku 96 let zemřela jeho matka, královna Alžběta II.

Řekl, že Alžběta byla pro něj inspirací, stejně jako pro jeho rodinu. Popsal ji jako člověka plného vůle k životu a který v lidech vždy viděl to dobré. Poukázal na to, že byl vychován tak, aby „předával smysl pro povinnost na ostatní“.

„Naše hodnoty zůstaly a musí zůstat konstantní. Role a povinnosti monarchie zůstávají, stejně jako vztah a povinnosti panovníka, suveréna vůči anglikánské církvi. V této víře a hodnotách jsem vyrostl předávat smysl pro povinnost na ostatní. Jak to sama královna učinila oddaně, a slibuji, že během těchto dnů, které mi Bůh dal, budu bojovat za ústavní principy, které leží na srdci našeho národa. Ať žijete kdekoli a kdekoli pocházíš, ať věříš v cokoli, budu se ze všech sil snažit, abych ti věrně sloužil, jako jsem to dělal celý svůj život,“ řekl král Karel III.

Pokračování na další straně