ŘEČ JE PROJEVEM LIDSKÉ SÍLY

Nejdůležitější věcí, pro kterou je jazyk určen, je čtení modlitby, mantry a diskuse o tématech, která nás přibližují k Božskému. Můžete také podle potřeby diskutovat o praktických záležitostech, komunikovat s příbuznými. Ale co je nejdůležitější, nepřehánějte to.

Ajurvéda říká, že řeč je projevem prány. Prána je životní síla, energie světa. Čím více prány, tím více zdravých, úspěšných, charismatických a harmonických lidí.

Takže nejprve je prána konzumována, když člověk mluví. Zvláště když někdo kritizuje, odsuzuje, činí tvrzení, nadává. Podle statistik je 90 % všech sporů způsobeno tím, že o někom mluvíme špatně.

Nejúspěšnější jsou lidé, kteří mluví příjemně a jsou schopni ovládat svůj projev. V Bhagavad-gītě se říká, že askeze řeči je schopnost říkat pravdu příjemnými slovy.

Lidé, kteří mluví hrubě, zaujímají poslední místa ve všech hierarchiích. To platí i pro země jako celek. Vezměte prosím na vědomí, že země s vysokou kulturou řeči jsou úspěšnější − Japonsko, Německo a vlastně všechny země zahrnuté do velké osmičky. Ačkoliv nyní existuje kulturní úpadek, který zahrnuje i degradaci kultury řeči. To ovlivňuje jak ekonomiku, tak duchovní život obecně.

Na Východě je osoba, která nemůže elementárně ovládat svoji řeč, považována za velmi primitivní, i kdyby byla na Západě profesorem.

KARMA JE URČOVÁNA NAŠÍ ŘEČÍ

Je důležité si uvědomit, že pokud někoho kritizujeme, bereme na sebe negativní karmu a špatné vlastnosti charakteru této osoby. Toto je zákon karmy. A také bereme vlastnosti osobnosti, kterou chválíme. Védy proto naléhají, abyste vždy mluvili o Bohu a svatých a chválili je. To je nejjednodušší způsob, jak získat božské kvality.

To znamená, že pokud chcete získat nějaké kvality, stačí si přečíst o nějakém světci, který je má, nebo s někým o něm diskutovat. Už dávno je známo, že získáváme vlastnosti člověka, na nějž myslíme, a proto o něm mluvíme.

Proto i západní psychologové radí přemýšlet a mluvit o úspěšných a harmonických lidech. Ale čím více egoismu a závisti máme, tím těžší je pro nás mluvit o někom dobře.

Musíme se naučit nikoho nekritizovat. Měl jsem jednoho pacienta, podle jehož horoskopu měl mít od určitého roku vážnou nemoc, ale byl v pořádku.

Zeptal jsem se ho, co v tomto roce začal. Řekl mi, že slíbil, že nikoho nebude kritizovat. A řekl, že si opravdu všiml, že se jeho život zlepšil, jeho duchovní praxe dosáhla nové úrovně.

Ten, kdo nás kritizuje, nám dává svou pozitivní karmu a bere si naši špatnou. Proto bylo ve Védách vždy považováno za dobré, když nás kritizují. Jak řeči pracují s naší karmou?

Mahábhárata říká, že pokud jste o něčem uvažovali, chcete něco udělat, neříkejte o tom nikomu. Jakmile to řeknete, pravděpodobnost, že se to stane, se sníží o 80 %, zejména pokud jste to řekli závistivé a chamtivé osobě. Proč lidé, kteří mluví málo a promyšleně, dosahují více? Neztrácejí energii.

Dalším jednoduchým pravidlem vztahujícím se k řeči je, že kdybychom někomu udělali něco dobrého a chlubili se před ostatními, pak v té chvíli ztrácíme pozitivní karmu a všechny naše plody zbožnosti, které si tento čin zasloužily. Chvastouni dosahují máločeho.

Proto bychom se nikdy neměli chlubit svými úspěchy, protože v této chvíli ztrácíme všechny plody, které jsme si získali.

„… Ať neví tvá levice, co činí pravice“ (Matouš, 6:3).