Psychologie je věda, o níž mnozí dodnes pochybují, ale její výsledky jsou až překvapivě přesné a pravdivé. Ať chceme nebo ne, způsoby, jakými provádíme určitě úkony, jak mluvíme, jak se chováme, o nás hodně vypovídají.

Ti, kteří jsou citlivější, to z nás všechno vycítí. Někdy proto není na škodu vědět, jak na druhé lidi působíme a možná i ovlivňujeme. My sami si totiž jen zřídkakdy uvědomujeme, jak může naše chování ovlivňovat pocity našeho okolí vůči nám samým. Kdoví, možná se nám s podobným druhem sebeuvědomění zlepší i mezilidské vztahy.

Pokračování na další straně…