Není to jen Vanga a Nostradamus, kdo lidstvu předpověděl leckdy i dost drsnou budoucnost. Sibyla Weiß, měla mnoho proroctví a jedno z nich se aktuálně týká Prahy …

Opravdu se jí proroctví může naplnit? Vůči předpovědím budoucnosti a dalším proroctvím, které se týkají vývoje lidstva na Zemi, jsou mnozí skeptičtí.

Pokračování na další straně