„Komu chybí sex, mluví o sexu, hladový mluví o jídle, člověk, který nemá peníze − mluví o penězích, a naši oligarchové a bankéři mluví o morálce…“

Sigmund Freud je známý jako zakladatel psychoanalýzy, který měl významný vliv na psychologii, medicínu, sociologii, antropologii, literaturu a umění 20. století.

Freudovy názory na lidskou povahu byly v jeho době novátorské a po celý vědcův život nepřestávaly rezonovat s vědeckou komunitou. Zájem o teorie vědce dodnes neuhasl.

Shromáždili jsme 25 tezí Sigmunda Freuda, které samy o sobě řeknou mnoho:

1) Čím je člověk dokonalejší na venek, tím více démonů má uvnitř…

2) Navzájem se nevybíráme náhodou… Setkáváme se pouze s těmi, kteří již existují v našem podvědomí.

3) Potlačené emoce, bohužel, neumírají. Byly umlčeny. A nadále ovlivňují člověka zevnitř.

4) Úkol učinit člověka šťastným nebyl součástí plánu na stvoření světa.

5) Na svět přicházíme sami a sami ho i opouštíme.

6) Kdo miluje mnoho žen − zná ženy, kdo miluje jednu ženu − zná lásku.

7) Neustále hledáte sílu a důvěru venku, ale hledat byste měli v sobě. Vždy tam byly.

článek pokračuje na další stránce..